yPredict (YPRED)

yPredict (YPRED)

Platform

1 YPRED = 0.1 USD

yPredict.ai là một hệ sinh thái gồm các chuyên gia AI/ML, nhà tài chính và nhà giao dịch. Phạm vi sản phẩm bao gồm các công cụ và nền tảng phân tích được thiết kế để cung cấp thông tin chi tiết và phân tích thông qua các phương pháp và số liệu dự đoán tài chính hiện đại được xây dựng bằng dữ liệu thay thế để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Start:

Aug 28, 2023 00:00:00

End:

Aug 31, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

YPRED

Mạng Blockchain:

Polygon

Loại token:

SPL

Thể loại:

Platform

Mục tiêu gọi vốn:

$6,500,000

Giá mở bán ICO:

1 YPRED = 0.1 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về yPredict (YPRED)

YPredict.ai là gì?

yPredict.ai là một hệ sinh thái gồm các chuyên gia AI/ML, nhà tài chính và nhà giao dịch. Phạm vi sản phẩm bao gồm các công cụ và nền tảng phân tích được thiết kế để cung cấp thông tin chi tiết và phân tích thông qua các phương pháp và số liệu dự đoán tài chính hiện đại được xây dựng bằng dữ liệu thay thế để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Lộ trình phát triển

yPredict-roadmap

Số liệu chi tiết dự án

yPredict-Roadmap

Lịch mở khóa Token

yPredict-Vesting

Đội ngũ dự án

yPredict-Team

Phân Bổ Token Của yPredict (YPRED)
Tổng cung:

100,000,000 YPRED

Pre Sale:

80,000,000 YPRED

Liquidity:

10,000,000 YPRED

Treasury:

5,000,000 YPRED

Development:

5,000,000 YPRED

Pre Sale 80.00%
Liquidity 10.00%
Treasury 5.00%
Development 5.00%