Các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất, để tìm mua các đồng tiền, dự án tiềm năm:
Binance (sàn lớn): https://lichgoivon.com/binance
MEXC (săn dự án tiềm năng): https://lichgoivon.com/mexc
Kucoin (săn dự án tiềm năng): https://lichgoivon.com/kucoin
Gate (săn dự án tiềm năng): https://lichgoivon.com/gate
Huobi: https://lichgoivon.com/huobi
FTX: https://lichgoivon.com/ftx
OKX: https://lichgoivon.com/okx
Ascendex: https://lichgoivon.com/ascendex
Bibox: https://lichgoivon.com/bibox