White Whale (WHALE)

White Whale (WHALE)

Protocol

White Whale là một giao thức chênh lệch giá nhằm duy trì sự cố định trên các stablecoin Terra và cho phép cộng đồng đóng góp để giúp đạt được nhiệm vụ này.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

End:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

WHALE

Mạng Blockchain:

Terra

Thể loại:

Protocol

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về White Whale (WHALE)

White Whale là gì?

White Whale là một giao thức chênh lệch giá nhằm duy trì sự cố định trên các stablecoin Terra và cho phép cộng đồng đóng góp để giúp đạt được nhiệm vụ này.

Các tính năng của White Whale

White Whale Unique Features
Các tính năng White Whale

Lộ trình phát triển

Roadmap
Lộ trình phát triển

Ứng dụng của White Whale

Đang cập nhật…

Số liệu chi tiết về White Whale

Đang cập nhật…

Phân bổ token White Whale

Token Distribution
Phân bổ token

Lịch mở khóa White Whale

Đang cập nhật…

Đối tác và Cố vấn

Đang cập nhật…

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án

Nhà đầu tư

Đang cập nhật…

Phân Bổ Token Của White Whale (WHALE)
Tổng cung:

1,000,000,000 WHALE

Private Sale:

100,000,000 WHALE

Pre Sale:

50,000,000 WHALE

Public Sale:

100,000,000 WHALE

Team:

150,000,000 WHALE

Advisors:

50,000,000 WHALE

Ecosystem:

70,000,000 WHALE

Treasury:

200,000,000 WHALE

Airdrop:

30,000,000 WHALE

Rewards:

100,000,000 WHALE

Khác:

150,000,000 WHALE

Private Sale 10.00%
Pre Sale 5.00%
Public Sale 10.00%
Team 15.00%
Advisors 5.00%
Ecosystem 7.00%
Treasury 20.00%
Airdrop 3.00%
Rewards 10.00%
Khác 15.00%