Wall Street Memes

Wall Street Memes

Cryptocurrency

1 WSM = 0.0337 USD

Wall Street Memes là sự token hóa của phong trào bán lẻ chống lại sự độc quyền có tổ chức của Phố Wall đối với thị trường tài chính.

Start:

Aug 27, 2023 00:00:00

End:

Aug 28, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

WSM

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Cryptocurrency

Lượng token bán ra:

WSM

Giá mở bán ICO:

1 WSM = 0.0337 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Wall Street Memes

Wall Street Memes là gì

Wall Street Memes là sự token hóa của phong trào bán lẻ chống lại sự độc quyền có tổ chức của Phố Wall đối với thị trường tài chính.

Tính năng Wall Street Memes

Wall Street Memes

Lộ trình phát triển

Wall Street Memes roadmap

 

Số liệu chi tiết dự án

Wall-street-memes

Phân Bổ Token Của Wall Street Memes