UNO Farm (UNF)

UNO Farm (UNF)

DeFi

10,000,000

UNO Farm nhằm mục đích cung cấp một công cụ cung cấp quyền truy cập vào các cơ hội tạo ra lợi nhuận tốt nhất trong DeFi.

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

UNF

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

DeFi

Lượng token bán ra:

10,000,000 UNF

Giá mở bán ICO:

10,000,000

Launchpad:

TruePNL

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về UNO Farm (UNF)

UNO Farm là gì?

UNO Farm nhằm mục đích cung cấp một công cụ cung cấp quyền truy cập vào các cơ hội tạo ra lợi nhuận tốt nhất trong DeFi.

  • UnoFarm mang lại lợi tức đầu tư tốt nhất trên thị trường DeFi bằng cách
    Thêm các chiến lược tự động độc đáo (Autostrats) vào đặt cược DeFi, canh tác năng suất và khai thác thanh khoản
    Áp dụng hệ thống phân bổ khen thưởng công bằng
    Cung cấp tùy chọn thanh khoản tập trung cho người dùng nâng cao

Lộ trình phát triển

Lịch mở khóa token

Số liệu chi tiết dự án

Lịch mở khóa Token

Đội ngũ dự án

Nhà đầu tư

Phân Bổ Token Của UNO Farm (UNF)