MemeFarm (MEMEFARM)

MemeFarm (MEMEFARM)

Platform

MemeFarm là một mã thông báo meme sáng tạo trên chuỗi BNB.

Ended:

Jul 22, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

MEMEFARM

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

Platform

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về MemeFarm (MEMEFARM)

MemeFarm là gì?

MemeFarm là một mã thông báo meme sáng tạo trên chuỗi BNB.

Lộ trình phát triển

Roadmap
Lộ trình phát triển

Phân bổ Token

Token Distribution
Phân bổ Token

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của MemeFarm (MEMEFARM)