Inery (INR)

Inery (INR)

Blockchain Service

1 INR = 0.22 USD

Inery là blockchain lớp 1 được thiết kế để cung cấp giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu phi tập trung với tầm nhìn cho phép mô hình mới cho dữ liệu.

Start:

Sep 26, 2022 20:00:00

End:

Sep 27, 2022 14:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

INR

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

Blockchain Service

Giá mở bán ICO:

1 INR = 0.22 USD

Launchpad:

Trustpad

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Inery (INR)

Inery (INR) là gì?

Inery là blockchain lớp 1 được thiết kế để cung cấp giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu phi tập trung với tầm nhìn cho phép mô hình mới cho dữ liệu. Nó đặt nền tảng cho web3 bằng cách kết nối liền mạch với các hệ thống, ứng dụng và mạng lớp 1. Giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu của Inery (IneryDB) tích hợp các chức năng của blockchain với các thuộc tính quản lý cơ sở dữ liệu phân tán. Được xây dựng trên cơ sở hạ tầng phi tập trung, IneryDB hỗ trợ thông lượng cao, độ trễ thấp, tìm kiếm truy vấn phức tạp và tài sản dữ liệu do chủ sở hữu kiểm soát. IneryDB cho phép các nhà phát triển và doanh nghiệp lưu trữ, truy cập, quản lý và cung cấp dữ liệu một cách an toàn trên cơ sở hạ tầng phi tập trung hỗ trợ các ngành công nghiệp khác nhau.

Tính năng của Inery

Tính năng độc đáo của Inery
Tính năng của Inery

Lộ trình phát triển

Lộ trình Inery

Lộ trình Inery
Lộ trình phát triển của Inery

Đối tác & Cố vấn

Đối tác Inery
Đối tác Inery
Cố vấn Inery
Cố vấn Inery

Đội ngũ dự án

Đội Inery
Đội ngũ dự án Inery

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư Inery
Nhà đầu tư Inery

 

Phân Bổ Token Của Inery (INR)