Doingud (AMOR)

Marketplace

DoinGud là một thị trường NFT xã hội tập hợp những người sáng tạo, người quản lý, nhà sưu tập và các tổ chức tác động xã hội để hỗ trợ nền kinh tế. Nó được thiết kế và phát triển bởi một cộng đồng các doanh nhân có tác động xã hội, những người đã tập hợp xung quanh tầm nhìn của người sáng lập để trao quyền cho các cộng đồng trở nên tự làm chủ, tự quản và tự duy trì.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

End:

Dec 31, 2023 23:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

AMOR

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Marketplace

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Doingud (AMOR)

DoinGud là một thị trường NFT xã hội tập hợp những người sáng tạo, người quản lý, nhà sưu tập và các tổ chức tác động xã hội để hỗ trợ nền kinh tế. Nó được thiết kế và phát triển bởi một cộng đồng các doanh nhân có tác động xã hội, những người đã tập hợp xung quanh tầm nhìn của người sáng lập để trao quyền cho các cộng đồng trở nên tự làm chủ, tự quản và tự duy trì.

Phân Bổ Token Của Doingud (AMOR)
Video
Video Video Button
Hình ảnh