Altitude (ALTD)

Altitude (ALTD)

Blockchain Service

Altitude là cầu nối tài sản gốc có thể kết hợp cho các altcoin blue chip và là một trong những dApp đầu tiên được xây dựng trên LayerZero, một cơ sở hạ tầng giao tiếp xuyên chuỗi được thiết kế để giảm bớt những hạn chế hiện tại của hoạt động omnichain.

Start:

Aug 22, 2023 00:00:00

Ended:

Aug 22, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

ALTD

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

Blockchain Service

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Altitude (ALTD)

Altitude là gì?

Altitude là cầu nối tài sản gốc có thể kết hợp cho các altcoin blue chip và là một trong những dApp đầu tiên được xây dựng trên LayerZero, một cơ sở hạ tầng giao tiếp xuyên chuỗi được thiết kế để giảm bớt những hạn chế hiện tại của hoạt động omnichain.

Các tính năng của Altitude

Altitude-features

Altitude-features

 

Phân bổ Token

Altitude Tokenomics

Phân Bổ Token Của Altitude (ALTD)
Tổng cung:

100,000,000 ALTD

Public Sale:

7,000,000 ALTD

Foundation:

25,000,000 ALTD

Advisors:

2,500,000 ALTD

Community:

60,500,000 ALTD

Airdrop:

5,000,000 ALTD

Public Sale 7.00%
Foundation 25.00%
Advisors 2.50%
Community 60.50%
Airdrop 5.00%