AIPTP (ATMT)

AIPTP (ATMT)

Artificial Intelligence

1 ATMT = 0.000005

Trí tuệ nhân tạo Block ATMT là hệ thống điều khiển chuỗi trí tuệ nhân tạo dựa trên siêu não bộ.

Start:

Aug 7, 2023 00:00:00

End:

Aug 24, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

ATMT

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Artificial Intelligence

Giá mở bán ICO:

1 ATMT = 0.000005

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về AIPTP (ATMT)

AIPTP là gì?

Trí tuệ nhân tạo Block ATMT là hệ thống điều khiển chuỗi trí tuệ nhân tạo dựa trên siêu não bộ. Giúp các nhà phát triển hợp tác hoàn thành và phát triển độc lập cho ngành công nghiệp blockchain. Tạo siêu xây dựng trí tuệ nhân tạo, robot trí tuệ nhân tạo, công cụ tìm kiếm trí tuệ nhân tạo, ví trí tuệ nhân tạo. Từ khóa trao đổi trí tuệ nhân tạo, phát triển trò chơi trí tuệ nhân tạo VR, hệ thống xã hội trí tuệ nhân tạo, hệ thống kiểm soát giao dịch thuật toán thông minh.

Các tính năng của AIPTP 

AIPTP-Features

Lộ trình phát triển

AIPTP-Roadmap

Số liệu chi tiết dự án

ATMT-Tokenmetrics

Phân Bổ Token Của AIPTP (ATMT)
Tổng cung:

1,997,000,000,000 ATMT

Vốn hóa thị trường Ban đầu:

$9,000,000