Wrapped Minima (WMINIMA)

Wrapped Minima (WMINIMA)

Blockchain Service

Minima được thành lập tại London vào năm 2018. Nó đã tạo ra một giao thức chuỗi khối siêu tinh gọn chạy đầy đủ trên thiết bị di động hoặc thiết bị IoT, cho phép mọi người dùng chạy một nút xây dựng và xác thực.

Start:

Feb 14, 2023 00:00:00

Ended:

Feb 28, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

WMINIMA

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Wrapped Minima (WMINIMA)

 

Wrapped Minima là gì?

Minima được thành lập tại London vào năm 2018. Nó đã tạo ra một giao thức chuỗi khối siêu tinh gọn chạy đầy đủ trên thiết bị di động hoặc thiết bị IoT, cho phép mọi người dùng chạy một nút xây dựng và xác thực. Bằng cách áp dụng phương pháp này, Minima đã cho phép xây dựng một mạng hoàn toàn phi tập trung, một mạng có thể mở rộng và bao trùm, trong khi vẫn an toàn và linh hoạt.

Các tính năng của Wrapped Minima

Wrapped Minima Unique Features
Các tính năng của Wrapped Minima

Phân bổ token

Minima có nguồn cung giới hạn là 1 tỷ xu

Token Distribution
Phân bổ token

Lịch mở khóa token

Token Release Schedule
Lịch mở khóa token

Phân Bổ Token Của Wrapped Minima (WMINIMA)
Tổng cung:

1,000,000,000 WMINIMA

Seed Round 1:

74,900,000 WMINIMA

Seed Round 2:

140,300,000 WMINIMA

Private Sale:

117,800,000 WMINIMA

Team:

157,000,000 WMINIMA

Seed Round 1 7.49%
Seed Round 2 14.03%
Private Sale 11.78%
Team 15.70%