Worldcoin

Worldcoin đang xây dựng mạng lưới tài chính và danh tính lớn nhất thế giới như một tiện ích công cộng, trao quyền sở hữu cho mọi người.

Start:

Dec 12, 2024 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Worldcoin

Worldcoin là gì?

Worldcoin đang xây dựng mạng lưới tài chính và danh tính lớn nhất thế giới như một tiện ích công cộng, trao quyền sở hữu cho mọi người.

Nhà đầu tư

Blockchain Capital, A16z, Bain Capital Ventures, Distributed Global

 

Phân Bổ Token Của Worldcoin