Vehron (RIV)

Vehron đang thúc đẩy việc biến tiền điện tử trở thành xu hướng chủ đạo bằng cách cung cấp một phần miễn phí đồng tiền cải tiến mới $RIV cho mọi người trên trái đất để thực hiện các giao dịch tài chính liền mạch như một loại tiền tệ thực sự của Internet.

Start:

May 5, 2023 00:00:00

Ended:

Jul 27, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

RIV

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Vehron (RIV)

Vehron là gì?

Vehron đang thúc đẩy việc biến tiền điện tử trở thành xu hướng chủ đạo bằng cách cung cấp một phần miễn phí đồng tiền cải tiến mới $RIV cho mọi người trên trái đất để thực hiện các giao dịch tài chính liền mạch như một loại tiền tệ thực sự của Internet.

Tầm nhìn của Vehron là tạo ra một hệ sinh thái trong đó mọi người sẽ có thể thực hiện thanh toán ngay lập tức và quản lý tài sản tài chính của họ với toàn quyền kiểm soát với người tiếp theo trong một hệ sinh thái gồm một bộ dịch vụ duy nhất được hỗ trợ bằng một loại tiền kỹ thuật số.

Các tính năng của Vehron

Vehron Unique Features
Các tính năng của Vehron

Số liệu chi tiết về Vehron

Detailed Token Metrics
Số liệu chi tiết về Vehron

Lịch mở khóa token

Token Release Schedule
Lịch mở khóa token

Đội ngũ dự án

Team Members Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Vehron (RIV)
Tổng cung:

2,000,000,000,000 RIV

Seed Round:

60,000,000,000 RIV

Private Sale:

100,000,000,000 RIV

Pre Sale:

200,000,000,000 RIV

Public Sale:

140,000,000,000 RIV

Founders:

300,000,000,000 RIV

Team:

160,000,000,000 RIV

Advisors:

100,000,000,000 RIV

Marketing:

200,000,000,000 RIV

Reserves:

240,000,000,000 RIV

Khác:

700,000,000,000 RIV

Seed Round 3.00%
Private Sale 5.00%
Pre Sale 10.00%
Public Sale 7.00%
Founders 15.00%
Team 8.00%
Advisors 5.00%
Marketing 10.00%
Reserves 12.00%
Khác 35.00%