Truflation (TRUF)

Truflation (TRUF)

1 TRUF = 0.075 USD

Truflation là một thị trường phi tập trung dành cho các tài sản trong thế giới thực (RWA), chỉ số, hàng hóa, lạm phát và dữ liệu trên chuỗi.

Start:

Apr 5, 2024 00:00:00

Ended:

Apr 5, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

TRUF

Mạng Blockchain:

Ethereum

Mục tiêu gọi vốn:

$200,000

Giá mở bán ICO:

1 TRUF = 0.075 USD

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Truflation (TRUF)

Truflation là gì?

Truflation là một thị trường phi tập trung dành cho các tài sản trong thế giới thực (RWA), chỉ số, hàng hóa, lạm phát và dữ liệu trên chuỗi.

Phân bổ Token

Truflation-Distribution

Nhà đầu tư

Truflation-Investors

Phân Bổ Token Của Truflation (TRUF)
Tổng cung:

1,000,000,000 TRUF

Investors:

250,000,000 TRUF

Team:

130,000,000 TRUF

Advisors:

40,000,000 TRUF

Incentives:

580,000,000 TRUF

Investors 25.00%
Team 13.00%
Advisors 4.00%
Incentives 58.00%