TomoChain (TOMO)

TomoChain (TOMO)

Blockchain Service

TomoChain là một mạng blockchain có khả năng mở rộng và bảo mật cao trong mạng chính kể từ năm 2018, áp dụng cách tiếp cận hướng đến cộng đồng để đẩy nhanh việc áp dụng hàng loạt các ứng dụng web3.

Start:

Dec 12, 2024 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

Tomochain

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giới Thiệu Về TomoChain (TOMO)

TomoChain là gì?

TomoChain là một mạng blockchain có khả năng mở rộng và bảo mật cao trong mạng chính kể từ năm 2018, áp dụng cách tiếp cận hướng đến cộng đồng để đẩy nhanh việc áp dụng hàng loạt các ứng dụng web3.

Tính năng Tomochain Token

  • TOMO được dùng để Stake và nhận Reward.
  • TOMO được team dev dùng để xây dựng, phát triển hệ sinh thái của TomoChain (TomoScan, TomoWallet, TomoMaster).
  • TOMO được dùng để trả thưởng cho các cuộc thi Hackathon do TomoChain tổ chức/tài trợ.
  • TOMO được dùng để gọi vốn cho các dự án xây dựng trên nền tảng BlockChain của TomoChain.

Phân bổ Token

Số liệu chi tiết dự án

Tomochain-Tokenomic

Đối tác

Tomochain-Partners

Tomochain-partners-2

Nhà đầu tư

Coin98

Phân Bổ Token Của TomoChain (TOMO)
Tổng cung:

100,000,000 Tomochain

Private Sale:

46,000,000 Tomochain

Pre Sale:

5,000,000 Tomochain

Public Sale:

4,000,000 Tomochain

Team:

12,000,000 Tomochain

Partners:

16,000,000 Tomochain

Rewards:

17,000,000 Tomochain

Private Sale 46.00%
Pre Sale 5.00%
Public Sale 4.00%
Team 12.00%
Partners 16.00%
Rewards 17.00%