Tofycoin (TOFY)

Tofycoin (TOFY)

Cryptocurrency

0.16 USD

Tofycoin là một loại tiền điện tử hoạt động trong khu vực NFT và có thể được sử dụng làm hệ thống thanh toán trong các trò chơi di động, web và máy tính.

Start:

Sep 29, 2022 00:00:00

Ended:

Sep 29, 2022 23:59:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

TOFY

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

Cryptocurrency

Lượng token bán ra:

9,000,000 TOFY

Giá mở bán ICO:

0.16 USD

Launchpad:

NFTb

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Seed Round:

0.08 USD

Giá Private Sale:

0.1 USD

Giá Public Sale:

0.16 USD

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Tofycoin (TOFY)

Tofycoin là gì?

Tofycoin là một loại tiền điện tử hoạt động trong khu vực NFT và có thể được sử dụng làm hệ thống thanh toán trong các trò chơi di động, web và máy tính.

Lộ trình phát triển

Lộ trình Tofycoin
Lộ trình phát triển của Tofycoin

Số liệu chi tiết

Số liệu mã thông báo chi tiết
Số liệu  chi tiết

Phân bổ token

Phân phối Token Tofycoin
Phân bổ token

Lịch mở khóa token

Lịch trình phát hành Token Tofycoin
Lịch mở khóa token

Đội ngũ dự án

Nhóm Tofycoin
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Tofycoin (TOFY)
Tổng cung:

100,000,000 TOFY

Seed Round:

4,500,000 TOFY

Private Sale:

4,000,000 TOFY

Public Sale:

9,000,000 TOFY

Team:

9,500,000 TOFY

Advisors:

4,000,000 TOFY

Ecosystem:

27,500,000 TOFY

Liquidity:

15,000,000 TOFY

Marketing:

10,000,000 TOFY

Reserves:

16,500,000 TOFY

Seed Round 4.50%
Private Sale 4.00%
Public Sale 9.00%
Team 9.50%
Advisors 4.00%
Ecosystem 27.50%
Liquidity 15.00%
Marketing 10.00%
Reserves 16.50%