The Orderbook Dex (OBD)

The Orderbook Dex (OBD)

Platform

THE ORDERBOOK DEX là một nền tảng cho phép phát triển các sàn giao dịch hoàn toàn phi tập trung với chức năng orderbook hoạt động trên Máy ảo Ethereum.

Start:

Apr 3, 2023 00:00:00

Ended:

Apr 3, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

OBD

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Platform

Launchpad:

Updating

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về The Orderbook Dex (OBD)

The Orderbook Dex (OBD) là gì?

THE ORDERBOOK DEX là một nền tảng cho phép phát triển các sàn giao dịch hoàn toàn phi tập trung với chức năng orderbook hoạt động trên Máy ảo Ethereum.

Các tính năng của Orderbook Dex

Các tính năng độc đáo của Orderbook DEX
Các tính năng  của Orderbook DEX

Phân bổ token

Phân phối mã thông báo DEX Orderbook
Phân bổ token

Lịch mở khóa token

Lịch phát hành Orderbook DEX Token
Lịch mở khóa token

Phân Bổ Token Của The Orderbook Dex (OBD)
Tổng cung:

1,500,000,000 OBD

Seed Round:

15,000,000 OBD

Public Sale:

45,000,000 OBD

Investors:

390,000,000 OBD

Team:

225,000,000 OBD

Partners & Advisors:

75,000,000 OBD

Treasury:

300,000,000 OBD

Incentives:

450,000,000 OBD

Seed Round 1.00%
Public Sale 3.00%
Investors 26.00%
Team 15.00%
Partners & Advisors 5.00%
Treasury 20.00%
Incentives 30.00%