Tezos Domains (TED)

Tezos Domains (TED)

Blockchain Service

1 TED = 0.04 USD

Tezos Domains là một hệ thống đặt tên phân tán, mở và có thể mở rộng bằng cách sử dụng chuỗi khối Tezos.

Start:

Sep 25, 2023 00:00:00

End:

Sep 25, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

1 TED = 0.04 USD

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Mục tiêu gọi vốn:

$340,000

Giá mở bán ICO:

1 TED = 0.04 USD

Launchpad:

TrustSwap

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Tezos Domains (TED)

Tezos Domains là gì ?

Tezos Domains là một hệ thống đặt tên phân tán, mở và có thể mở rộng bằng cách sử dụng chuỗi khối Tezos.

Chức năng chính là dịch bí danh có ý nghĩa và thân thiện với người dùng sang địa chỉ Tezos tương ứng và ngược lại. Bản dịch này nhất quán trên toàn cầu để tất cả người dùng nhìn thấy cùng một địa chỉ cho một bí danh nhất định.

Các tính năng của Tezos Domains 

Tezos-Features

Tezos-Features

Lộ trình phát triển

Tezos Roadmap

Số liệu chi tiết dự án

Tezos Tokenmetrics

 

Đội ngũ dự án

Tezos-Team

Phân Bổ Token Của Tezos Domains (TED)
Tổng cung:

100,000,000 1 TED = 0.04 USD

Public Sale:

11,000,000 1 TED = 0.04 USD

Foundation:

2,000,000 1 TED = 0.04 USD

Team:

20,000,000 1 TED = 0.04 USD

Advisors:

1,350,000 1 TED = 0.04 USD

Liquidity:

15,000,000 1 TED = 0.04 USD

Treasury:

28,150,000 1 TED = 0.04 USD

Airdrop:

7,500,000 1 TED = 0.04 USD

Staking:

15,000,000 1 TED = 0.04 USD

Public Sale 11.00%
Foundation 2.00%
Team 20.00%
Advisors 1.35%
Liquidity 15.00%
Treasury 28.15%
Airdrop 7.50%
Staking 15.00%