T3rn

T3rn được xây dựng trên Polkadot với một giao thức mở, phi tập trung và hướng tới cộng đồng để lưu trữ các hợp đồng thông minh, nơi các doanh nghiệp, nhà phát triển và những người đam mê chia sẻ các giải pháp và gia tăng giá trị. của mạng theo cấp số nhân.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 31, 2023 23:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Polkadot

Thể loại:

Platform

Mục tiêu gọi vốn:

$1,350,000

Whitelist & KYC:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về T3rn

T3rn được xây dựng trên Polkadot với một giao thức mở, phi tập trung và hướng tới cộng đồng để lưu trữ các hợp đồng thông minh, nơi các doanh nghiệp, nhà phát triển và những người đam mê chia sẻ các giải pháp và gia tăng giá trị. của mạng theo cấp số nhân.

Phân Bổ Token Của T3rn