Sumeriyen (SUMER)

Sumeriyen (SUMER)

Cryptocurrency

Sumeriyen là tài sản tiền điện tử phi tập trung đáng tin cậy nhất được phát triển trên hơn 12 mạng blockchain được hỗ trợ bởi hệ sinh thái sumeriyen. Mã thông báo được tạo ra với một mục tiêu lớn là khởi tạo nhiều Ứng dụng, Trò chơi và DApp dưới mái nhà của hệ sinh thái sumeriyen, điều này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho người mua và chủ sở hữu của nó.

Start:

Jul 15, 2022 00:00:00

Ended:

Aug 29, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

Sumer

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Thể loại:

Cryptocurrency

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Sumeriyen (SUMER)

Metrex Swap là gì?

Sumeriyen là tài sản tiền điện tử phi tập trung đáng tin cậy nhất được phát triển trên hơn 12 mạng blockchain được hỗ trợ bởi hệ sinh thái sumeriyen. Mã thông báo được tạo ra với một mục tiêu lớn là khởi tạo nhiều Ứng dụng, Trò chơi và DApp dưới mái nhà của hệ sinh thái sumeriyen, điều này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho người mua và chủ sở hữu của nó.

Phân bổ Token

Sumeriyen Unique Features
Phân bổ Token

Đối tác và Cố vấn

Partners
 Đối tác

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Sumeriyen (SUMER)
Tổng cung:

7,500,000,000 Sumer

Pre Sale:

3,750,000,000 Sumer

Team:

562,500,000 Sumer

Liquidity:

525,000,000 Sumer

Marketing:

937,500,000 Sumer

Development:

1,125,000,000 Sumer

Khác:

600,000,000 Sumer

Pre Sale 50.00%
Team 7.50%
Liquidity 7.00%
Marketing 12.50%
Development 15.00%
Khác 8.00%