Starfish Finance (SEAN)

Starfish Finance (SEAN)

DeFi

1 SEAN = 0.04 USDC

Starfish Finance là một hành trình DeFi một cửa với hoán đổi stablecoin đa mã thông báo, dựa trên Balancer V2, tổng hợp chuỗi chéo cho tài sản tiền điện tử và NFT, đồng thời giải phóng tiềm năng thanh khoản trong NFT

Start:

Sep 29, 2022 10:00:00

End:

Oct 1, 2022 10:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

SEAN

Mạng Blockchain:

Polkadot

Thể loại:

DeFi

Lượng token bán ra:

6,000,000 SEAN

Giá mở bán ICO:

1 SEAN = 0.04 USDC

Hạn mức tham gia mỗi cá nhân:

Min: 200 USDC, Max: 400 USDC

Launchpad:

Tokensoft

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Public Sale:

0.04 USD

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Starfish Finance (SEAN)

Starfish Finance (SEAN) là gì?

Starfish Finance là một hành trình DeFi một cửa với hoán đổi stablecoin đa mã thông báo, dựa trên Balancer V2, tổng hợp chuỗi chéo cho tài sản tiền điện tử và NFT, đồng thời giải phóng tiềm năng thanh khoản trong NFT

Các tính năng của Starfish Finance 

Starfish Finance Unique Features
Các tính năng của Starfish Finance

Lộ trình phát triển

Starfish Finance Roadmap
Lộ trình phát triển của Starfish Finance 

Phân bổ token

Starfish Finance Token Distribution
Phân bổ token

Lịch mở khóa token

Starfish Finance Token Release Schedule
Lịch mở khóa token

Phân Bổ Token Của Starfish Finance (SEAN)
Tổng cung:

1,000,000,000 SEAN

Seed Round:

50,000,000 SEAN

Private Sale:

44,000,000 SEAN

Public Sale:

6,000,000 SEAN

Team:

100,000,000 SEAN

Advisors:

50,000,000 SEAN

Community:

150,000,000 SEAN

Ecosystem:

400,000,000 SEAN

Liquidity:

100,000,000 SEAN

Reserves:

100,000,000 SEAN

Seed Round 5.00%
Private Sale 4.40%
Public Sale 0.60%
Team 10.00%
Advisors 5.00%
Community 15.00%
Ecosystem 40.00%
Liquidity 10.00%
Reserves 10.00%