Sommelier (SOMM)

Sommelier (SOMM)

Blockchain Service

Sommelier đặt cược rằng Ethereum sẽ là người chơi thống trị trong nền kinh tế toàn cầu. Sommelier bao gồm Cosmos Stargate SDK, lớp đồng thuận dựa trên Tendermint của nó và một cầu Ethereum phi tập trung, hai chiều, được quản lý bởi một mạng lưới trình xác thực toàn cầu.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 31, 2023 23:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

SOMM

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Sommelier (SOMM)

Sommelier đặt cược rằng Ethereum sẽ là người chơi thống trị trong nền kinh tế toàn cầu. Sommelier bao gồm Cosmos Stargate SDK, lớp đồng thuận dựa trên Tendermint của nó và một cầu Ethereum phi tập trung, hai chiều, được quản lý bởi một mạng lưới trình xác thực toàn cầu.

Phân Bổ Token Của Sommelier (SOMM)
Hình ảnh