SO-COL

SO-COL

NFT

SO-COL Nền tảng xã hội web3 dành cho người sáng tạo, thương hiệu và cộng đồng. Cộng tác, kết nối và phát triển cùng nhau với sức mạnh của web3 và NFT.

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Thể loại:

NFT

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về SO-COL

SO-COL là gì?

SO-COL Nền tảng xã hội web3 dành cho người sáng tạo, thương hiệu và cộng đồng. Cộng tác, kết nối và phát triển cùng nhau với sức mạnh của web3 và NFT.

Tính năng của SO-COL

SO-COL-Features

 

Đối tác và Ban cố vấn

Đối tác

SO-COL-Partners

Nhà đầu tư

SO-COL-Investors

Phân Bổ Token Của SO-COL