Smash Stars

Smash Stars là gì? Smash Stars là một cuộc đấu xe nhiều người chơi được thúc đẩy bởi quyền sở hữu của người chơi. SMASH STARS: […]

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Smash Stars

Smash Stars là gì?

Smash Stars là một cuộc đấu xe nhiều người chơi được thúc đẩy bởi quyền sở hữu của người chơi.

SMASH STARS: THUNDERDOME là trò chơi đầu tiên trong vũ trụ Smash Land – tham vọng về một vũ trụ mở rộng của các trò chơi hành động arcade thông thường. Nó nhằm mục đích cung cấp tiện ích tối ưu cho SMASH STARS NFT của bạn, thu thập và chơi trên nhiều tựa game.

Phân Bổ Token Của Smash Stars