Slope (SLOPE)

Slope (SLOPE)

Blockchain Service

Slope Finance là một dự án cung cấp một bộ sản phẩm DeFi được xây dựng trên Solana Blockchain. Những người sáng lập Slope Finance muốn cung cấp một cổng kết nối tập trung, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và nhà đầu tư muốn truy cập và sử dụng các ứng dụng trên nền tảng Solana.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

End:

Dec 30, 2023 23:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

SLOPE

Mạng Blockchain:

Solana

Loại token:

SPL

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Slope (SLOPE)

Slope Finance là một dự án cung cấp một bộ sản phẩm DeFi được xây dựng trên Solana Blockchain. Những người sáng lập Slope Finance muốn cung cấp một cổng kết nối tập trung, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng và nhà đầu tư muốn truy cập và sử dụng các ứng dụng trên nền tảng Solana.

Phân Bổ Token Của Slope (SLOPE)
Tổng cung:

1,000,000,000 SLOPE

Seed Round:

80,000,000 SLOPE

Private Sale:

100,000,000 SLOPE

Public Sale:

10,000,000 SLOPE

Team:

200,000,000 SLOPE

Partners:

80,000,000 SLOPE

Community:

160,000,000 SLOPE

Treasury:

220,000,000 SLOPE

Marketing:

150,000,000 SLOPE

Seed Round 8.00%
Private Sale 10.00%
Public Sale 1.00%
Team 20.00%
Partners 8.00%
Community 16.00%
Treasury 22.00%
Marketing 15.00%