Sleepless AI (AI)

Sleepless AI (AI)

Artificial Intelligence

Sleepless AI là một nền tảng trò chơi song hành Web3 và AI

Start:

Jan 28, 2024 00:00:00

Ended:

Jan 28, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

AI

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP-20

Thể loại:

Artificial Intelligence

Mục tiêu gọi vốn:

70,000,000

Lượng token bán ra:

70,000,000 AI

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Sleepless AI (AI)

Sleepless AI là gì?

Sleepless AI là một nền tảng trò chơi song hành Web3 và AI

Lộ trình phát triển

Số liệu chi tiết dự án

Phân Bổ Token Của Sleepless AI (AI)
Tổng cung:

1,000,000,000 AI

Investors:

180,000,000 AI

Team:

180,000,000 AI

Treasury:

270,000,000 AI

Airdrop:

10,000,000 AI

Development:

290,000,000 AI

Investors 18.00%
Team 18.00%
Treasury 27.00%
Airdrop 1.00%
Development 29.00%