Sigmadex (SIG)

Sigmadex (SIG)

Marketplace

Sigmadex là một giao thức phi tập trung tự hào về một sàn giao dịch phi tập trung mạnh mẽ và mang lại một mô hình thanh khoản hoàn toàn mới cho người dùng.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Thể loại:

Marketplace

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Sigmadex (SIG)

Sigmadex là một giao thức phi tập trung tự hào về một sàn giao dịch phi tập trung mạnh mẽ và mang lại một mô hình thanh khoản hoàn toàn mới cho người dùng. Sigmadex tự hào về một nhóm thanh khoản sáng tạo được xây dựng trên khung Substrate. Điều này có nghĩa là Sigmadex sẽ cực nhanh, rẻ và có thể tương tác với nhiều blockchains có sẵn.

Phân Bổ Token Của Sigmadex (SIG)
Tổng cung:

1,000,000,000

Seed Round:

103,700,000

Strategic Sale:

72,000,000

Private Sale:

25,600,000

Team:

100,000,000

Partners:

20,000,000

Rewards:

478,700,000

Khác:

200,000,000

Seed Round 10.37%
Strategic Sale 7.20%
Private Sale 2.56%
Team 10.00%
Partners 2.00%
Rewards 47.87%
Khác 20.00%