Senken

Senken là cổng đầu tiên trên thế giới nhận tín dụng carbon trên chuỗi từ các dự án khí hậu đã được xác minh

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Senken

Senken là gì?

Senken là cổng đầu tiên trên thế giới nhận tín dụng carbon trên chuỗi từ các dự án khí hậu đã được xác minh

About senken
Giới thiệu senken

Các tính năng của Senken

Senken Unique Features
Các tính năng của Senken

Đối tác và Cố vấn

Partners
Đối tác

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án
Team Members
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Senken