Reality NFT (RLTM)

Reality NFT (RLTM)

NFT

1 RLTM = 0.04 USD

Reality NFT is the true connection between reality and the Metaverse. It is a place where Web2 and Web3 users can co-exist, and it brings the physical into the digital.

Start:

Apr 5, 2023 00:00:00

Ended:

Apr 5, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

RLTM

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

NFT

Mục tiêu gọi vốn:

$100,000

Giá mở bán ICO:

1 RLTM = 0.04 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Reality NFT (RLTM)

Reality NFT là gì?

NFT thực tế là kết nối thực sự giữa thực tế và Metaverse. Đó là nơi mà người dùng Web2 và Web3 có thể cùng tồn tại và nó đưa vật lý vào kỹ thuật số.

Lộ trình phát triển

Reality-NFT-Roadmap

Reality-NFT-Roadmap

 

Phân bổ Token

Reality-NFT-Distribution

Lịch mở khóa Token

Reality-NFT-Vesting-Schedule

Đối tác và Ban cố vấn

Reality-NFT-Partners

Đội ngũ dự án

Reality-NFT-team

Reality-NFT-Team2

Phân Bổ Token Của Reality NFT (RLTM)
Tổng cung:

1,000,000,000 RLTM

Seed Round:

80,000,000 RLTM

Private Sale:

80,000,000 RLTM

Public Sale:

80,000,000 RLTM

Team:

170,000,000 RLTM

Partners:

60,000,000 RLTM

Ecosystem:

60,000,000 RLTM

Liquidity:

100,000,000 RLTM

Marketing:

135,000,000 RLTM

Reserves:

130,000,000 RLTM

Development:

105,000,000 RLTM

Seed Round 8.00%
Private Sale 8.00%
Public Sale 8.00%
Team 17.00%
Partners 6.00%
Ecosystem 6.00%
Liquidity 10.00%
Marketing 13.50%
Reserves 13.00%
Development 10.50%