Rango (RANGO)

Rango (RANGO)

Rango Exchange là nền tảng đa chuỗi mạnh mẽ nhất cho DEX và cầu nối trên toàn thế giới tiền điện tử.

Start:

May 11, 2022 00:00:00

End:

May 31, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

RANGO

Mạng Blockchain:

Terra

Launchpad:

StarTerra, Pylon Protocol, Valkyrie Protocol, Thorstarter

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Rango (RANGO)

Rango (RANGO) là gì?

Rango Exchange là nền tảng đa chuỗi mạnh mẽ nhất cho DEX và cầu nối trên toàn thế giới tiền điện tử, dựa trên khả năng tiếp cận và hỗ trợ của các blockchain hàng đầu. Không quan trọng người dùng đang ở đâu và họ muốn đến đâu, Rango sẽ có thể tìm thấy con đường an toàn, nhanh chóng và dễ dàng nhất cho họ. Chúng tôi hiện hỗ trợ hơn 27 blockchain, hơn 22 cầu nối / DEX và 6 ví khác nhau, với một UX hiện đại và thân thiện với người dùng trên thị trường.

Phân bổ Token

  • Team (20%)
  • Private Investors (15%)
  • IDO (10%)
  • Advisors (max 1%)
  • Airdrops (5%)
  • Liquidity Providers (5%)
  • Community Funds + Growth Incentives (44%)

Lịch mở khóa Token

Đối tác

Nhà đầu tư

Phân Bổ Token Của Rango (RANGO)
Tổng cung:

100,000,000 RANGO

Private Sale:

15,000,000 RANGO

Public Sale:

10,000,000 RANGO

Team:

20,000,000 RANGO

Advisors:

1,000,000 RANGO

Liquidity:

5,000,000 RANGO

Incentives:

44,000,000 RANGO

Airdrop:

5,000,000 RANGO

Private Sale 15.00%
Public Sale 10.00%
Team 20.00%
Advisors 1.00%
Liquidity 5.00%
Incentives 44.00%
Airdrop 5.00%