RAMP DEFI (RAMP)

RAMP DEFI (RAMP)

DeFi

1 RAMP = 0.008 USD

RAMP DeFi là một giao thức phi tập trung nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng DeFi bằng cách cho phép người dùng không phải Ethereum (ETH) cổ phần mã thông báo trên nền tảng ETH; đồng thời, người dùng Ethereum có thể tương tác với giao thức RAMP và tăng sản lượng của họ.

Start:

Oct 10, 2020 21:00:00

Ended:

Dec 12, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

RAMP

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

DeFi

Mục tiêu gọi vốn:

$80,000

Đã nhận:

$80,000

Lượng token bán ra:

10,000,000 RAMP

Giá mở bán ICO:

1 RAMP = 0.008 USD

Hạn mức tham gia mỗi cá nhân:

Min 100 USDT, Max 500 USDT

Số người tham gia tối đa:

80,000

Chấp nhận thanh toán:

USDT

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Private Sale:

0.006

Giá Public Sale:

0.008

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về RAMP DEFI (RAMP)

RAMP DeFi là gì?

RAMP DeFi là một giao thức phi tập trung nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng DeFi bằng cách cho phép người dùng không phải Ethereum (ETH) cổ phần mã thông báo trên nền tảng ETH; đồng thời, người dùng Ethereum có thể tương tác với giao thức RAMP và tăng sản lượng của họ.

Phân Bổ Token Của RAMP DEFI (RAMP)
Tổng cung:

1,000,000,000 RAMP

Lượng cung lưu hành Ban đầu:

10,000,000 RAMP

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn Ban đầu:

$8,000,000

Vốn hóa thị trường Ban đầu:

$80,000

Private Sale:

180,000,000 RAMP

Public Sale:

10,000,000 RAMP

Team:

160,000,000 RAMP

Partners:

200,000,000 RAMP

Khác:

450,000,000 RAMP

Private Sale 18.00%
Public Sale 1.00%
Team 16.00%
Partners 20.00%
Khác 45.00%