POPP

POPP

Dapp

POPP là một Ứng dụng phi tập trung sử dụng các công cụ AI dựa trên web3, nhằm mục đích quản lý dễ dàng, tự do ngôn luận, DApp được lưu trữ vĩnh viễn vì sự phát triển chung thông qua nền kinh tế của người sáng tạo.

Start:

Dec 12, 2024 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Thể loại:

Dapp

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về POPP

POPP là gì?

POPP là một Ứng dụng phi tập trung sử dụng các công cụ AI dựa trên web3, nhằm mục đích quản lý dễ dàng, tự do ngôn luận, DApp được lưu trữ vĩnh viễn vì sự phát triển chung thông qua nền kinh tế của người sáng tạo.

Đối tác và Ban cố vấn

Popp-partners

Phân Bổ Token Của POPP