Polyhedra Network

Polyhedra Network

Mạng Polyhedra đang xây dựng cơ sở hạ tầng thế hệ tiếp theo cho khả năng tương tác, khả năng mở rộng và quyền riêng tư của Web3 thông qua công nghệ Zero-know-proof (ZKP) tiên tiến.

Start:

Dec 12, 2024 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Polyhedra Network

What Is Polyhedra Network ?

Mạng Polyhedra đang xây dựng cơ sở hạ tầng thế hệ tiếp theo cho khả năng tương tác, khả năng mở rộng và quyền riêng tư của Web3 thông qua công nghệ Zero-know-proof (ZKP) tiên tiến. Mạng Polyhedra cung cấp các giải pháp tương tác không đáng tin cậy và hiệu quả cao để chuyển tài sản, truyền tin nhắn và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống Web2 và Web3 khác nhau.

Phân Bổ Token Của Polyhedra Network