Planet Sayari (SAYT)

Planet Sayari (SAYT)

Blockchain Service

Sayari là một công ty khởi nghiệp cố gắng trở thành một nền tảng nắm giữ sáng tạo và nổi bật, hỗ trợ các ngành và lĩnh vực đổi mới khác nhau trên toàn thế giới.

Start:

Feb 15, 2023 00:00:00

Ended:

Jun 15, 2023 00:00:00

1 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

SAYT

Mạng Blockchain:

Polygon

Loại token:

SPL

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Planet Sayari (SAYT)

Planet Sayari là gì?

Sayari là một công ty khởi nghiệp cố gắng trở thành một nền tảng nắm giữ sáng tạo và nổi bật, hỗ trợ các ngành và lĩnh vực đổi mới khác nhau trên toàn thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là mang lại nguồn cảm hứng và sự đổi mới cho các lĩnh vực khác nhau của các ngành công nghiệp sản xuất và tương lai trên khắp thế giới, đồng thời trao quyền cho những người sáng tạo khai thác hết tiềm năng của họ. Chúng tôi cố gắng đạt được điều này bằng cách hợp tác với chủ sở hữu và người sáng tạo dự án, hướng dẫn họ thực hiện quy trình cấp vốn, xác định nhu cầu cụ thể của họ và đảm bảo họ đạt được kết quả tốt nhất có thể cho doanh nghiệp và dự án của mình. Tại Sayari, chúng tôi cam kết giúp đỡ những người sáng tạo và chủ sở hữu dự án thành công trong dự án kinh doanh của họ và phát huy hết tiềm năng của họ.

Lộ trình phát triển

Roadmap
Lộ trình phát triển

Ứng dụng của token Sayari

Aeternus Token Economy
Ứng dụng của token Sayari

Phân bổ token

Token Distribution
Phân bổ token

Nhà đầu tư

Team Members
Nhà đầu tư

Phân Bổ Token Của Planet Sayari (SAYT)
Tổng cung:

2,000,000,000 SAYT

Pre Sale:

1,100,000,000 SAYT

Founders:

100,000,000 SAYT

Team:

100,000,000 SAYT

Marketing:

400,000,000 SAYT

Khác:

300,000,000 SAYT

Pre Sale 55.00%
Founders 5.00%
Team 5.00%
Marketing 20.00%
Khác 15.00%