Perion (PERC)

Perion (PERC)

Blockchain Service

Perion’s mission is to create and distribute opportunity by harnessing the untapped potential of the Web3.0 gaming community and positioning them as the economic champions of tomorrow.

Start:

Jan 21, 2022 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

PERC

Thể loại:

Blockchain Service

Hạn mức tham gia mỗi cá nhân:

Max 100000 USDC

Launchpad:

Updating

Các nước không thể tham gia:

China, USA

Whitelist & KYC:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Perion (PERC)

Perion (PERC) là gì?

Perion tạo ra và phân phối cơ hội bằng cách khai thác tiềm năng chưa được khai thác của cộng đồng trò chơi Web3.0 và định vị họ như những nhà vô địch kinh tế của ngày mai.

Lộ trình phát triển

Perion Roadmap
Perion Roadmap

Phân bổ của Token

Perion Token Distribution

Đối tác và Cố vấn

Đối tác

Perion Partners

Cố vấn

Daniel Maegaard,  Rupert Hackett, Chris Laurent, Henrik Andersson, Joshua Green.

Phân Bổ Token Của Perion (PERC)
Tổng cung:

100,000,000 PERC

Early Supporters:

20,000,000 PERC

Founders:

18,000,000 PERC

Advisors:

7,000,000 PERC

Community:

4,000,000 PERC

Treasury:

15,000,000 PERC

Founders 18.00%
Advisors 7.00%
Community 4.00%
Treasury 15.00%
Video
Video Video Button