Patex (PATEX)

Patex (PATEX)

1 PATEX = 0.95 ETH

PATEX là blockchain đầu tiên dành cho 670 triệu người trên khắp Châu Mỹ Latinh, với mô hình khối mới mang lại lợi ích cho cộng đồng thay vì cho người khai thác.

Start:

Feb 28, 2024 00:00:00

Ended:

Feb 28, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

PATEX

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Mục tiêu gọi vốn:

$1,000,000

Giá mở bán ICO:

1 PATEX = 0.95 ETH

Launchpad:

DAO Maker

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Patex (PATEX)

Patex là gì?

PATEX là blockchain đầu tiên dành cho 670 triệu người trên khắp Châu Mỹ Latinh, với mô hình khối mới mang lại lợi ích cho cộng đồng thay vì cho người khai thác.

Lộ trình phát triƯển

Patex-roadmap

Ứng dụng của PATEX

patex-token-economy

Phân bổ Token

patex-distribution

Đội ngũ dự án

Patex-team

Phân Bổ Token Của Patex (PATEX)
Tổng cung:

8,000,000 PATEX

Seed Round 2:

80,000 PATEX

Private Sale:

1,800,000 PATEX

Pre Sale:

500,000 PATEX

Public Sale:

1,000,000 PATEX

Team:

320,000 PATEX

Ecosystem:

2,000,000 PATEX

Liquidity:

800,000 PATEX

Seed Round 2 1.00%
Private Sale 22.50%
Pre Sale 6.25%
Public Sale 12.50%
Team 4.00%
Ecosystem 25.00%
Liquidity 10.00%