Parallel Heiko (HKO)

Parallel Heiko (HKO)

Protocol

Heiko Finance là mạng lưới Canary của Parallel và sẽ khởi chạy trên blockchain Kusama thay vì Polkadot, mục đích là để thử nghiệm các tính năng mới trước mainnet trên Polkadot vì Kusama có khả năng chịu rủi ro cao hơn.

Start:

Dec 18, 2021 00:00:00

End:

Oct 23, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Kusama

Thể loại:

Protocol

Launchpad:

Kusama Parachain Crowdloan & Auction

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Parallel Heiko (HKO)

Heiko Finance là mạng lưới Canary của Parallel và sẽ khởi chạy trên blockchain Kusama thay vì Polkadot, mục đích là để thử nghiệm các tính năng mới trước mainnet trên Polkadot vì Kusama có khả năng chịu rủi ro cao hơn. Heiko đang xây dựng cho một cộng đồng phi tập trung, trao quyền trong tương lai để tăng hiệu quả sử dụng vốn, bảo mật và khả năng tiếp cận thông qua đấu giá cho vay nền tảng (Auction Loans) và đặt cược bằng đòn bẩy (Margin Staking). Heiko có các tính năng và chức năng tương tự như Parallel.

Phân Bổ Token Của Parallel Heiko (HKO)
Tổng cung:

1,000,000,000

Team:

200,000,000

Ecosystem:

150,000,000

Liquidity:

350,000,000

Khác:

100,000,000

Team 20.00%
Ecosystem 15.00%
Liquidity 35.00%
Khác 10.00%