Parallel Finance (PARA)

Parallel Finance (PARA)

Protocol

Parallel Finance là một tòa nhà DeFi parachain cấp thể chế trong hệ sinh thái Polkadot. Chúng tôi trao quyền cho cộng đồng để kiếm tiền lãi từ tài sản của họ, chú trọng đến sự an toàn và bảo mật cao nhất.

Start:

Dec 18, 2021 00:00:00

End:

Oct 23, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mạng Blockchain:

Polkadot

Thể loại:

Protocol

Mục tiêu gọi vốn:

1,500,000,000 PARA

Link mở bán:

Click here

Whitelist & KYC:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Parallel Finance (PARA)

Parallel Finance là một tòa nhà DeFi parachain cấp thể chế trong hệ sinh thái Polkadot. Chúng tôi trao quyền cho cộng đồng để kiếm tiền lãi từ tài sản của họ, chú trọng đến sự an toàn và bảo mật cao nhất. Chúng tôi chọn xây dựng trong hệ sinh thái Polkadot vì Polkadot (và Kusama theo phần mở rộng) cho phép giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn, bảo mật được chia sẻ, khả năng tương tác và khả năng nâng cấp mạnh mẽ. Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo ra một hệ thống cho vay, đi vay và đặt cọc sáng tạo sử dụng sức mạnh của Polkadot để tạo ra hiệu quả sử dụng vốn lớn nhất cho tất cả mọi người tham gia.

Phân Bổ Token Của Parallel Finance (PARA)
Tổng cung:

10,000,000,000