Overeality

Overeality nhằm mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng cho khả năng tương tác web3 với các hệ thống kiểm chứng kiến thức lớp 0 tiên tiến. Overeality tập trung vào việc cung cấp khả năng tương tác, khả năng mở rộng và quyền riêng tư chi tiết cho thế giới Web3.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Overeality

Overeality là gì?

Overeality aims to build infrastructure for web3 interoperability with cutting-edge zero-knowledge proof systems. Overeality focus on providing interoperability, scalability and fine-grained privacy for the Web3 world.

Nhà đầu tư

Overeality-investors

Phân Bổ Token Của Overeality