Orbofi (OBI)

Orbofi (OBI)

Artificial Intelligence

1 OBI = 0.008 USD

Orbofi là lớp nội dung cuối cùng do AI tạo ra, nhà máy sản xuất tài sản AI và nền tảng phân phối cho web3, trò chơi và metaverse.

Start:

May 25, 2023 00:00:00

End:

May 26, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

OBI

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC-20

Thể loại:

Artificial Intelligence

Mục tiêu gọi vốn:

$800,000

Lượng token bán ra:

100,000,000 OBI

Giá mở bán ICO:

1 OBI = 0.008 USD

Launchpad:

Seedify, Enjinstarter, Poolz

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Orbofi (OBI)

Orbofi là gì?

Orbofi là lớp nội dung cuối cùng do AI tạo ra, nhà máy sản xuất tài sản AI và nền tảng phân phối cho web3, trò chơi và metaverse.

Đặc tính của Orbofi

Orbofi-Feature

Lộ trình phát triển

Orbofi-Roadmap

Ứng dụng đồng tiền Orbofi

Orbofi-Tokenmetrics

Phân bổ Token

orbofi-Distribution

 

Đội ngũ dự án

Orbofi-Team

Nhà đầu tư

Orbofi-partners

Phân Bổ Token Của Orbofi (OBI)
Tổng cung:

2,000,000,000 OBI

Seed Round:

200,000,000 OBI

Strategic Sale:

80,000,000 OBI

Public Sale:

100,000,000 OBI

Team:

320,000,000 OBI

Advisors:

40,000,000 OBI

Ecosystem:

240,000,000 OBI

Liquidity:

180,000,000 OBI

Marketing:

120,000,000 OBI

Reserves:

300,000,000 OBI

Staking:

140,000,000 OBI

Khác:

280,000,000 OBI

Seed Round 10.00%
Strategic Sale 4.00%
Public Sale 5.00%
Team 16.00%
Advisors 2.00%
Ecosystem 12.00%
Liquidity 9.00%
Marketing 6.00%
Reserves 15.00%
Staking 7.00%
Khác 14.00%