Orbital Space Technology (OSTT)

Orbital Space Technology (OSTT)

Blockchain Service

OSTT (Orbital Space Tech Token) là một loại tiền tệ kỹ thuật số thú vị mới được tạo ra bởi Orbital Space Technology. Token sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng nắm giữ của nó bao gồm tiện ích và phần thưởng cho Chủ sở hữu hàng quý.

Start:

Nov 30, 2022 00:00:00

Ended:

Mar 22, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

OSTT

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Orbital Space Technology (OSTT)

Orbital Space Technology là gì?

OSTT (Orbital Space Tech Token) là một loại tiền tệ kỹ thuật số thú vị mới được tạo ra bởi Orbital Space Technology. Token sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng nắm giữ của nó bao gồm tiện ích và phần thưởng cho Chủ sở hữu hàng quý.

Công nghệ vũ trụ quỹ đạo sắp đến năm thành lập thứ 3 được thúc đẩy bởi đội ngũ năng động hiện đại Với các nhà thầu quốc tế sát cánh Đồng thời cũng thịnh vượng từ một xã hội mạnh mẽ theo sau dẫn đến một mạng lưới các cá nhân và tổ chức.

Các tính năng của Orbital Space Technology

Orbital Space Technology Unique Features
Các tính năng của Orbital Space Technology

Đối tác và Cố vấn

Partners
Đối tác

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Orbital Space Technology (OSTT)