Op Games (OPG)

Op Games (OPG)

Platform

Op Games là một nền tảng trò chơi đa chuỗi hiện được xây dựng trên Ethereum và Giao thức NEAR. Dự án nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái trò chơi mới tập trung vào các trò chơi do cộng đồng sở hữu liên quan đến NFT và DAO

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

Ended:

Dec 31, 2023 23:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

OPG

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Platform

Mục tiêu gọi vốn:

$8,600,000

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Op Games (OPG)

Op Games là một nền tảng trò chơi đa chuỗi hiện được xây dựng trên Ethereum và Giao thức NEAR. Dự án nhằm mục đích tạo ra một hệ sinh thái trò chơi mới tập trung vào các trò chơi do cộng đồng sở hữu liên quan đến NFT và DAO

Phân Bổ Token Của Op Games (OPG)
Tổng cung:

1,000,000,000 OPG

Team:

150,000,000 OPG

Advisors:

20,000,000 OPG

Community:

220,000,000 OPG

Treasury:

140,000,000 OPG

Development:

220,000,000 OPG

Khác:

250,000,000 OPG

Team 15.00%
Advisors 2.00%
Community 22.00%
Treasury 14.00%
Development 22.00%
Khác 25.00%