Omnia (OMNIA)

Omnia (OMNIA)

Protocol

1 OMNIA = 0.15 USD

Omnia Protocol là một giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung để truy cập vào blockchain một cách an toàn, để không có điểm lỗi nào sẽ làm gián đoạn các ứng dụng hoặc ví blockchain tích hợp với nó. Đồng thời, nó cho phép mọi người kiếm được phần thưởng bằng cách lưu trữ và duy trì một nút trên một chuỗi khối cụ thể.

Start:

Dec 12, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

OMNIA

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Protocol

Mục tiêu gọi vốn:

$150,000

Lượng token bán ra:

6,600,000 OMNIA

Giá mở bán ICO:

1 OMNIA = 0.15 USD

Launchpad:

Dao Maker

Link mở bán:

Click here

Whitelist & KYC:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Seed Round:

0.075 USD

Giá Strategic Sale:

0.150 USD

Giá Private Sale:

0.075 USD

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Omnia (OMNIA)

Omnia Protocol là một giao thức cơ sở hạ tầng phi tập trung để truy cập vào blockchain một cách an toàn, để không có điểm lỗi nào sẽ làm gián đoạn các ứng dụng hoặc ví blockchain tích hợp với nó. Đồng thời, nó cho phép mọi người kiếm được phần thưởng bằng cách lưu trữ và duy trì một nút trên một chuỗi khối cụ thể.

Phân Bổ Token Của Omnia (OMNIA)
Tổng cung:

100,000,000 OMNIA

Lượng cung lưu hành Ban đầu:

6,600,000 OMNIA

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn Ban đầu:

$15,000,000

Vốn hóa thị trường Ban đầu:

$990,000

Seed Round:

6,000,000 OMNIA

Strategic Sale:

7,000,000 OMNIA

Private Sale:

9,000,000 OMNIA

Team:

16,500,000 OMNIA

Advisors:

7,500,000 OMNIA

Ecosystem:

30,000,000 OMNIA

Liquidity:

14,000,000 OMNIA

Treasury:

4,000,000 OMNIA

Marketing:

5,000,000 OMNIA

Seed Round 6.00%
Strategic Sale 7.00%
Private Sale 9.00%
Team 16.50%
Advisors 7.50%
Ecosystem 30.00%
Liquidity 14.00%
Treasury 4.00%
Marketing 5.00%