NeoCortexAI (CORAI)

NeoCortexAI (CORAI)

Platform

1 CORAI - 0.005 USD

NeoCortexAI đang dẫn đầu làn sóng đầu tiên và tận tâm đóng góp vào việc khai thác sức mạnh biến đổi của AI và Chuỗi khối: Điểm đến hàng đầu cho Đổi mới Tiên tiến.

Lộ trình phát triển

Start:

Mar 13, 2023 00:00:00

Ended:

Mar 13, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

CORAI

Thể loại:

Platform

Giá mở bán ICO:

1 CORAI - 0.005 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về NeoCortexAI (CORAI)

NeoCortexAI là gì?

NeoCortexAI đang dẫn đầu làn sóng đầu tiên và tận tâm đóng góp vào việc khai thác sức mạnh biến đổi của AI và Chuỗi khối: Điểm đến hàng đầu cho Đổi mới Tiên tiến.

Lộ trình phát triển

NeocorexAI-Roadmap

Đối tác

Partners

Phân Bổ Token Của NeoCortexAI (CORAI)