MonoX (MONO)

MonoX (MONO)

Protocol

1 MONO = 0.4 USD

MonoX là một giao thức Tài chính phi tập trung (DeFi) thế hệ tiếp theo xác định lại cách người dùng có thể tham gia vào các hệ thống tài chính ngang hàng được kích hoạt bởi các công nghệ phi tập trung được xây dựng trên mạng blockchain.

Start:

Nov 25, 2021 17:00:00

Ended:

Dec 30, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

MONO

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Protocol

Mục tiêu gọi vốn:

400000

Lượng token bán ra:

1,000,000 MONO

Giá mở bán ICO:

1 MONO = 0.4 USD

Chấp nhận thanh toán:

ETH, USDC, USDT, WETH

Launchpad:

Huobi Global

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Giá Seed Round:

0.1 USD

Giá Strategic Sale:

0.18 USD

Giá Private Sale 1:

0.3 USD

Giá Private Sale 2:

0.5 USD

Giá Public Sale:

0.4 USD

Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về MonoX (MONO)

MonoX là một giao thức Tài chính phi tập trung (DeFi) thế hệ tiếp theo xác định lại cách người dùng có thể tham gia vào các hệ thống tài chính ngang hàng được kích hoạt bởi các công nghệ phi tập trung được xây dựng trên mạng blockchain.

Team Members

MonoX Team

Partners and Investors

MonoX Partners and Investors

Animoca Brands, Youbi Capital, LD Capital, Rarestone Capital, Genblock Capital, AXIA8 Ventures, Krypital Group, Divergence Ventures, TRGC Digital, Halborn, Block Dream Fund, 3Commas, OKEx, OP Crypto.

Phân Bổ Token Của MonoX (MONO)
Tổng cung:

100,000,000 MONO

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn Ban đầu:

$40,000,000

Seed Round:

8,000,000 MONO

Strategic Sale:

7,000,000 MONO

Private Sale 1:

5,000,000 MONO

Private Sale 2:

3,000,000 MONO

Public Sale:

1,000,000 MONO

Team:

11,000,000 MONO

Partners:

3,000,000 MONO

Advisors:

3,000,000 MONO

Liquidity:

3,000,000 MONO

Treasury:

11,000,000 MONO

Marketing:

4,000,000 MONO

Khác:

42,000,000 MONO

Seed Round 8.00%
Strategic Sale 7.00%
Private Sale 1 5.00%
Private Sale 2 3.00%
Public Sale 1.00%
Team 11.00%
Partners 3.00%
Advisors 3.00%
Liquidity 3.00%
Treasury 11.00%
Marketing 4.00%
Khác 42.00%