Mirl (MIRL)

MIRL là thương hiệu thời trang web3 thế hệ tiếp theo trao quyền cho các cá nhân và nhà thiết kế trên toàn thế giới

Start:

Mar 18, 2022 00:00:00

Ended:

Mar 22, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

MIRL

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC

Thể loại:

Blockchain Service

Mục tiêu gọi vốn:

$1,000,000

Lượng token bán ra:

40,000,000 MIRL

Launchpad:

Updating

Whitelist & KYC:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Mirl (MIRL)

Mirl (MIRL) là gì?

MIRL là thương hiệu thời trang web3 thế hệ tiếp theo trao quyền cho các cá nhân và nhà thiết kế trên toàn thế giới. Cộng đồng MIRL sẽ hỗ trợ, trao quyền, quản lý và tạo ra thế hệ thương hiệu thời trang tiếp theo thông qua vườn ươm MIRL do DAO của chúng tôi điều hành.

Bộ sưu tập Genesis NFT sẽ đại diện cho những người tiên phong của phong trào này, mang lại cho họ mức phần thưởng lớn nhất trong hệ sinh thái. Mỗi NFT này cũng sẽ được phát hành một thiết bị đeo vật lý duy nhất được thiết kế và sản xuất trong nhà.

Lộ trình phát triển

Mirl Roadmap
Lộ trình phát triển

Phân bổ token

Token Distribution
Phân bổ token

Lịch mở khóa token

Token Release Schedule
Lịch mở khóa token

Đội ngũ dự án và Cố vấn

Mirl Team and Advisors
Đội ngũ dự án và Cố vấn

Phân Bổ Token Của Mirl (MIRL)
Tổng cung:

450,000,000 MIRL

Seed Round:

20,000,000 MIRL

Private Sale:

90,000,000 MIRL

Public Sale:

40,000,000 MIRL

Team:

85,000,000 MIRL

Advisors:

15,000,000 MIRL

Airdrop:

100,000,000 MIRL

Development:

100,000,000 MIRL

Seed Round 4.44%
Private Sale 20.00%
Public Sale 8.89%
Team 18.89%
Advisors 3.33%
Airdrop 22.22%
Development 22.22%