Mintera (MNTE)

Mintera (MNTE)

Blockchain Service

Mã thông báo Mintera là chìa khóa của bạn để truy cập vào hệ sinh thái tích cực ròng của các sản phẩm đầu tư xanh, dòng doanh thu và đặc quyền của chúng tôi.

Start:

Feb 1, 2023 00:00:00

Ended:

Jun 1, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

MNTE

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Mintera (MNTE)

Mintera là gì?

Mã thông báo Mintera là chìa khóa của bạn để truy cập vào hệ sinh thái tích cực ròng của các sản phẩm đầu tư xanh, dòng doanh thu và đặc quyền của chúng tôi.

Các tính năng của Mintera

RecruitCoin Unique Features
Các tính năng của Mintera

Số liệu chi tiết về Mintera

Detailed Token Metrics
Số liệu chi tiết về Mintera

Phân bổ token

Token Distribution
Phân bổ token

Đối tác và Cố vấn

Advisors

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án
Team Members
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Mintera (MNTE)
Tổng cung:

65,000,000 MNTE

Public Sale:

32,500,000 MNTE

Investors:

6,500,000 MNTE

Treasury:

13,000,000 MNTE

Marketing:

6,500,000 MNTE

Khác:

6,500,000 MNTE

Public Sale 50.00%
Investors 10.00%
Treasury 20.00%
Marketing 10.00%
Khác 10.00%