MetaRealFights (MRF)

MetaRealFights (MRF)

Blockchain Service

MetaRealFights là một trò chơi Chiến đấu để kiếm tiền trên thiết bị di động & Đa vũ trụ được hỗ trợ bởi NFT với thị trường NFT chuỗi chéo được tích hợp sẵn của riêng nó

Start:

Dec 2, 2022 00:00:00

End:

Mar 3, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

MRF

Mạng Blockchain:

Ethereum

Loại token:

ERC20

Thể loại:

Blockchain Service

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về MetaRealFights (MRF)

Meta Real Fights?

Lộ trình phát triển

Roadmap
Lộ trình phát triển

Phân bổ token

Token Distribution
Phân bổ token

Đội ngũ dự án

Team Members
Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của MetaRealFights (MRF)
Tổng cung:

1,000,000,000 MRF

Private Sale:

100,000,000 MRF

Public Sale:

60,000,000 MRF

Team:

150,000,000 MRF

Advisors:

50,000,000 MRF

Liquidity:

50,000,000 MRF

Treasury:

50,000,000 MRF

Marketing:

60,000,000 MRF

Airdrop:

10,000,000 MRF

Staking:

270,000,000 MRF

Development:

200,000,000 MRF

Private Sale 10.00%
Public Sale 6.00%
Team 15.00%
Advisors 5.00%
Liquidity 5.00%
Treasury 5.00%
Marketing 6.00%
Airdrop 1.00%
Staking 27.00%
Development 20.00%