Metapotamians ( MTP)

Metaverse

1 MTP = 0.06 USD

Metapotamians nổi lên như một dự án WEB 3.0 cung cấp dịch vụ kỹ thuật số trong một vũ trụ đặc biệt và nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức có liên kết với các công ty lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực metaverse và NFT.

Start:

May 15, 2023 00:00:00

End:

May 15, 2023 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

MTP

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP-20

Thể loại:

Metaverse

Mục tiêu gọi vốn:

$125,000

Giá mở bán ICO:

1 MTP = 0.06 USD

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Metapotamians ( MTP)

Metapotamians là gì?

Metapotamians nổi lên như một dự án WEB 3.0 cung cấp dịch vụ kỹ thuật số trong một vũ trụ đặc biệt và nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức có liên kết với các công ty lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực metaverse và NFT.

Lộ trình phát triển

Metapotamians-MTP

Metapotamians-Roadmap

Đối tác và Ban cố vấn

Đối tác

Metapotamians-Partners

Team Members

Metapotamians-team

Phân Bổ Token Của Metapotamians ( MTP)
Tổng cung:

150,000,000 MTP