Metamic (MEG)

Metamic (MEG)

Platform

MetaMic E-Sports Game là một nền tảng cho phép kiếm tiền bằng cách chơi các trò chơi khác nhau phù hợp với cuộc sống ảo. Về cơ bản, MetaMic E-Sports là một dự án trò chơi metaverse, một số tiện ích chính của dự án trò chơi này sẽ hoạt động trong vòng vài ngày tới, các trò chơi của chúng tôi sẽ là trò chơi dựa trên chuỗi khối phi tập trung hoàn toàn.

Start:

Dec 29, 2022 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Mã ticker:

MEG

Mạng Blockchain:

Binance Smart Chain

Loại token:

BEP20

Thể loại:

Platform

Launchpad:

BitMart

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Metamic (MEG)

Metamic (MEG) là gì?

MetaMic E-Sports Game là một nền tảng cho phép kiếm tiền bằng cách chơi các trò chơi khác nhau phù hợp với cuộc sống ảo. Về cơ bản, MetaMic E-Sports là một dự án trò chơi metaverse, một số tiện ích chính của dự án trò chơi này sẽ hoạt động trong vòng vài ngày tới, các trò chơi của chúng tôi sẽ là trò chơi dựa trên chuỗi khối phi tập trung hoàn toàn.

Lộ trình

Phân bổ Token

Total supply : 250,000,000

Fairlaunch: 40%

Liquidity: 23.52%

Seed sale: 4.7%

CEX Listing: 15%

App Utility Reserve: 15.98%

Pinksale Platform: 0.8%

Đối tác

PinkSale, NULS, BitMart, HOTBIT, Binance Smart Chain, SAFEPROOF, METACLASSN

Đội ngũ dự án

SALVATORE PORCU: CEO

MASHASHIN MUJASAKI: FOUNDER

AUTHOR PAUL: COFOUNDER

ROBERT ALISON: MANAGER

Phân Bổ Token Của Metamic (MEG)
Tổng cung:

250,000,000 MEG

Seed Round:

11,750,000 MEG

Public Sale:

37,500,000 MEG

Liquidity:

58,800,000 MEG

Reserves:

39,950,000 MEG

Platform:

2,000,000 MEG

Khác:

100,000,000 MEG

Seed Round 4.70%
Public Sale 15.00%
Liquidity 23.52%
Reserves 15.98%
Platform 0.80%
Khác 40.00%